A A A
Askim Skyet 6

Stafettloggen - tidlig innsats

Stafettloggen setter barnets utvikling og foreldrenes medvirkning i sentrum. 

Lurer du på hvordan personvernet ivaretas i Askim kommune? Det kan du lese om her

Askim kommune har som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn og unge og familiene deres - med samordnede tjenester av høy kvalitet. 

Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen. Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes. Loggen vil sikre enklere samhandling og informasjonsflyt mellom foreldre, barn og faggrupper i kommunen og hindre oppfølgingsbrudd ved alle overganger. 

Tips en venn Skriv ut

Stafettloggen

Skjemaer og rutiner

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
31Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
42Kb   2016-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
108Kb   2016-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
57Kb   2016-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
77Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
34Kb   2016-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
170Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
110Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
42Kb   2016-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
41Kb   2016-05-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
136Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
25Kb   2016-05-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
179Kb   2016-05-26