A A A
Askim Regn 5

Skoleruter for Askimskolen

Skoleåret i Norge består av 190 skoledager og begynner rundt midten av august og varer til rundt midten av juni.

Skolerute 2019 - 2020
Skolerute 2020 - 2021

I følge opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedager for elevene. Forskriften skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver. Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

I skolerutene fremgår det tydelig når skolene har ferier. Vi henstiller hjemmene om ikke å ta ut elever fra undervisningen, uten ved helt spesielle anledninger.

Det er viktig for sammenhengen i læringsarbeidet at alle deltar og får med seg nødvendig læring. Fravær kan føre til kunnskapshull. Det er også viktig å merke seg forskriftene som sier at fravær skal føres på vitnemålet til slutt.