A A A
Askim Lett regn 7
Coins of Norway

Kulturmidler

Kommunale kulturmidler til lag og foreninger deles ut én gang i året på bakgrunn av innsendt søknad. Søknadsfristen for å søke årlige kommunale kulturmidler er 15. april.

Den kommunale kulturstøtten gis til foreninger og lag som har kultur som hovedmålsetting for sin virksomhet i Askim. Retningslinjene finner du link til her og i det elektroniske søknadsskjemaet under. Som hovedprinsipp gis støtten kun til den delen av medlemsmassen som er under 20 år. Det søkes om kommunal kulturstøtte på elektronisk søknadsskjema.

Tips en venn Skriv ut