A A A
Askim Regn 5
sad_face_stick_figure_sign_400_clr

Ønsker du å klage på noe?

Her finner du lenker til forskjellige klageskjema.

Askim kommune ønsker at du som innbygger og bruker av kommunale tjenester skal være fornøyd, men det kan hende at du ønsker å klage på noe.

På denne siden finner du forskjellige skjema og veiledninger som viser deg hvordan du kan klage på kommunale tjenester som klage på enkeltvedtak, klage på skatt, klage på avgifter og gebyr og klage på renovasjon. Du finner også lenker til andre klageinstanser.

Dessuten finner du Forbrukerrådets klageveileder, klage til NAV, klage på helsetjenester, helsepersonell og standpunktkarakterer. Hvis du mener at forvaltningen har begått en feil eller gjort en urett, kan du klage til Sivilombudsmannen.

 
Lenker