A A A
Askim Lett regn 5
throw_away_paper_pc_400_clr

Avfall- og søppelhåndtering Askim kommune

Renovasjon for husholdninger er en kommunal oppgave. 7 kommuner i Indre Østfold har gått sammen i et interkommunalt selskap – Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR).

IØRs eierkommuner er Askim, Eidsberg, Trøgstad, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl. IØR sørger for henting og behandling av husholdningsavfall. Selve hentingen av avfallet er satt bort til selskapet RenoNorden AS.

Renovasjon er regulert av en kommunal renovasjonsforskrift som er lik i alle kommunene. Forskriften beskriver blant annet abonnentenes plikter. Den tar også for seg bruk og plassering av beholdere samt gebyrer for avfall.


Besøk bedriftens hjemmeside for mer informasjon om renovasjon

Hvordan få ekstra sekker og poser?

Avfallssekker kan kjøpes på Servicetorget i Askim eller på Stegen avfallsdeponi Vammaveien 207.

Hvis du har større mengder avfall, kan inntil 5 blå ekstraavfallssekker settes ut når restavfallet skal hentes.

Sekker til plastemballasje og matavfallsposer får du gratis ved å legge lapp til renovatør oppå matavfallsbeholderen eller du kan hente på Servicetorget.


Priser

- Blå ekstraavfallssekker kr.200,- per rull (selges også enkeltvis på Servicetorget for kr 20,- pr. sekk).